Jak Proszek Zasadowy BASE Plus odkwasza organizm?
Jak Proszek Zasadowy BASE Plus odkwasza organizm?

Jak działa Proszek Zasadowy BASE Plus?

Sprawne funkcjonowanie skomplikowanego laboratorium, jakim jest nasz organizm, wymaga utrzymania równowagi pomiędzy kwasami i zasadami we krwi i tkankach. O kwasowości danego roztworu decyduje ilość jonów wodorowych H+. Im jest ich więcej, tym kwas jest silniejszy.

Kwaśne środowisko uszkadza komórki, powoduje szybsze starzenie się tkanek, szybsze powstawanie zmarszczek, bóle i obrzęki. Negatywnie oddziałuje również na funkcjonowanie wielu enzymów.

Na straży stałego pH krwi stoją mechanizmy regulacyjne, do których zalicza się:

  • układy buforowe krwi i tkanek (tworzą nieszkodliwe sole i usuwają je z organizmu, nie zmieniając przy tym swojego pH),
  • krążenie,
  • trawienie,
  • wytwarzanie hormonów,
  • wydalanie nadmiaru dwutlenku węgla przez płuca,
  • wydalanie kwasów lub zasad przez nerki.

Istotne znaczenie w buforowaniu jonów H+ przypisuje się organicznym związkom substancji mineralnych i pierwiastków śladowych. W procesie rozkładu tych związków uwalniane są aniony organiczne, które następnie mogą przyjmować jony wodorowe H+. Powstają w ten sposób kwasy organiczne, które rozkładane są do wody i dwutlenku węgla, i w ten sposób dochodzi do usunięcia nadmiaru jonów wodorowych z organizmu.

W skład Proszku Zasadowego BASE Plus wchodzą wyłącznie organiczne związki substancji mineralnych - cytryniany wapnia, magnezu i potasu oraz inulina. To właśnie te formy minerałów mają istotne znaczenie w buforowaniu jonów wodorowych odpowiedzialnych za zakwaszenie organizmu. W wyniku ich rozpadu powstają aniony organiczne, które przyjmują jony wodorowe. Powstałe w ten sposób związki rozkładane są do wody i dwutlenku węgla, które następnie są wydalane przez nerki i płuca. W ten sposób następuje eliminacja nadmiaru kwasów z organizmu. Tak jak przedstawia to poniższy rysunek na przykładzie cytrynianu magnezu.

BASE Plus odkwaszanie

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj TUTAJ!

Udostępnij ten post :